Giấy in ảnh DNP DS820 20x30cm

2.870.000 

  • Giấy in ảnh DNP DS820 20x30cm đóng gói gồm 1 hộp 2 cuộn giấy và 2 cuộn phim
  • Mỗi cuộn giấy và film in được 110 ảnh 20cm*30cm tổng cộng in được 210 ảnh 20x30cm với chi phí in chỉ 13,238đ một ảnh 20x30cm