Báo giá

Báo giá máy in

STTTên sản phẩmĐơn giáBảo hành
1Máy in Epson L8055,800,00012 tháng
2Máy in Epson Workforce C529010,500,0006 tháng
3Máy in Epson Workforce C579010,000,0006 tháng
4Máy in Epson Workforce C52109,500,0006 tháng
5Máy in Epson L130011,500,00012 tháng
6Máy in Epson L180014,500,00012 tháng
7Máy in Epson L3110 (scan, copy)4,150,00012 tháng
8Máy in Epson L11103,450,00012 tháng
9Máy in Epson L3150 (scan, copy, in wifi)4,450,00012 tháng
10Máy in Epson L41606,650,00012 tháng
11Máy in Epson G4500 (khổ A3, máy cũ nội địa nhật 6 màu)6,500,0003 tháng
12 Máy in Epson PX1001 (khổ A3, máy cũ nội địa nhật 4 màu)3,650,0003 tháng
13Máy in Epson PX1004 (khổ A3, máy cũ nội địa nhật 4 màu)3,650,0003 tháng
14HP Máy in HP Laser Neverstop 1000W3,200,00012 tháng

Báo giá máy cắt decal và linh kiện máy cắt decal

STTTên sản phẩmđơn giáBảo hành
1Máy cắt decal refine MH7216,200,00012 tháng
2Máy cắt decal refine MH721A6,900,00012 tháng
3Máy cắt decal refine MH1351A9,900,00012 tháng
4Máy cắt decal refine MH721CD7,900,00012 tháng
5Máy Cắt decal refine LH7218,600,00018 tháng
6Máy cắt decal refine LH135111,500,00018 tháng
7Máy cắt decal Hobbycut 720 (cắt bế khổ 60cm)12,500,00024 tháng
8Máy cắt decal Hobbycut 720 III (cắt bế khổ 60cm)16,000,00036 tháng
9 Máy cắt decal Hobbycut 1350 (cắt bế khổ 1.2m)16,000,00024 tháng
10 Máy cắt decal Hobbycut 1350III (cắt bế khổ 1.2m)19,900,00036 tháng
11Máy cắt decal Art 360 (cắt bế khổ A3)6,700,00018 tháng
12Máy cắt decal AC450 (cắt bế khổ 35cm)6,900,00012 tháng
13 Máy cắt decal AC720 (cắt bế khổ 60cm)9,900,00024 tháng
14Máy cắt decal AC1350 (cắt bế khổ 1.2m)14,000,00024 tháng
15Máy cắt decal A33024,500,00012 tháng
16Máy cắt decal Mimaki CG60 SRIII26,500,00024 tháng
17Máy cắt decal Mimaki CG130SRIII53,500,00024 tháng
18