Đầu phun máy in Canon G1010 G2010 G3010 G4010

650.000 

Báo giá đầu phun máy in Canon G1010 G2010 G3010 G4010 

  • Đầu phun màu đen BH-7 
  • Đầu phun màu CH-7