decal niêm phong tại Đà Nẵng

8.000 

– loại giấy giòn, dễ vỡ
– có thể in, ký, đóng dấu