Giấy ảnh DNP DS-RX1HS 5R khổ 13x18cm 800 ảnh

2.694.000 

  • Giấy ảnh DNP DS-RX1HS 5R khổ 13x18cm sử dụng cho máy DNP DS-RX1, DNP DS-RX2HS
  • giấy ảnh cuộn DNP DS-RX1HS 5X7″ bao gồm 1 thùng 2 cuộn (400 ảnh/cuộn * 2 cuộn = 800 ảnh)
  • Đơn giá chỉ 3.200 đ/ảnh 12,7cm*17.8cm