Giấy ảnh DNP DS-RX1HS 6R khổ 15x20cm 700 ảnh

3.950.000 

  • Giấy ảnh DNP DS-RX1HS 6R khổ 15x20cm sử dụng cho máy in ảnh DNP DS-RX1, DNP DS-RX1HS
  • Kích thước ảnh 15cm*20cm (6*8″)
  • Đóng gói một thùng gồm 2 cuộn giấy và 2 cuộn film (in được 350 ảnh/cuộn x 2 cuộn = 700 ảnh)
  • Chi phí in 5,650đ một ảnh 15*20cm