Giấy in ảnh DNP DS820 khổ 20x25cm

2.860.000 

  • Giấy in ảnh DNP DS820 khổ 20x25cm đóng gói 2 cuộn giấy và 2 cuộn film trong một thùng
  • mỗi muột cuộn giấy và film in được 130 ảnh 29x25cm tổng cộng in được 260 ảnh 20x25cm