Giấy in ảnh DNP QW410 4×6 300 ảnh 10x15cm

1.150.000 

  • Giấy in ảnh DNP QW410 4×6 300 ảnh 10x15cm dùng cho máy in ảnh DNP QW410
  • Một thùng gồm 2 Roll giấy in được 150 ảnh 10*15cm một Roll, tổng 300 ảnh 10*15cm một thùng.
  • Giá thành in chỉ 3,833 đồng một ảnh 10x15cm