Máy ép chuyển nhiệt 40cm*60cm

5.500.000 

Máy ép chuyển nhiệt 40cm*60cm Cuyi nhiệt đều, cơ khí chắc chắn, nhiệt độ đều trên toàn mâm nhiệt.