Thước film sử dụng cho máy in Hp designjet T610/T100/T770/T795/T1200/T2300 – loại dán

400.000 

Thước film sử dụng cho các dòng máy in khổ lơn HP Designjet loạ dán vô khung thép của thớt zin, các dòng máy tương thích Hp designjet T610/T100/T770/T795/T1200/T2300