Logo vector Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

logo vector trường Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng

Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Logo vector Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh là một trường trung học phổ thông theo hình thức công lập được thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1952, tại Hải Châu, Đà Nẵng. Trường là một trong những đơn vị giáo dục có uy tín, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thành phố. Trong các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT hằng năm của thành phố Đà Nẵng, trường THPT Phan Châu Trinh luôn là trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất thành phố.

Lịch sử
– Ngày 15 tháng 9 năm 1952, trường được thành lập, đặt tại trường Tiểu học Phù Đổng hiện nay.
– Năm học 1954 – 1955, trường được xây dựng tại 167 Lê Lợi (cơ sở cũ của trường hiện nay) và chính thức được mang tên trường Trung học Phan Châu Trinh.
– Năm học 1975 – 1976, hệ thống tổ chức của trường đã có sự thay đổi, trường trở thành Trường cấp 3 Phan Châu Trinh, sau đó trở thành trường THPT Phan Châu Trinh như hiện nay.
– Từ năm học 2004 – 2005, trường xây dựng thêm cơ sở mới tại 154 Lê Lợi.
– Ngày 15/4/2015, TP Đà Nẵng phê duyệt khởi công xây dựng lại trường THPT Phan Châu Trinh cũ (số 167 Lê Lợi) trên diện tích đất 6.807m²
– Quy mô đào tạo: Năm học 1952 – 1953, trường có một lớp Đệ Thất (lớp 6); đến năm học 1974 – 1975, trường có 68 lớp Đệ nhất cấp (THCS) và Đệ nhị cấp (THPT). Năm học 2002 – 2003, trường có 74 lớp với gần 4.000 học sinh. Năm học 2012 – 2013, trường có 98 lớp với hơn 4.700 học sinh. Và năm học 2013 – 2014, trường có 97 lớp – 4.400 học sinh. Từ năm học 2018 – 2019, trường duy trì 93 lớp với tổng số học sinh hằng năm từ 3600 đến dưới 3800 học sinh.

Logo vector Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Logo vector Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

link tải file vector >> download