Logo vector Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

logo vector trường Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng

Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh là một trường trung học phổ thông theo hình thức công lập được thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1952, tại Hải Châu, Đà Nẵng. Trường là một trong những đơn vị giáo dục có…